ReadyPlanet.com
dot
dot
สกสค.จังหวัดพิจิตร
dot
bulletเกี่ยวกับสำนักงาน
bulletบุคลากรสำนักงาน
bulletช.พ.ค.
bulletช.พ.ส.
dot
กระดานประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์
bulletสวัสดิการเงินกู้ สกสค.
bulletทุนมูลนิธิ
bulletช.พ.ค.ถึงแก่กรรม
bulletช.พ.ส.ถึงแก่กรรม
bulletตอบรับ ช.พ.ค.รายใหม่
bulletตอบรับ ช.พ.ส.รายใหม่
bulletสมาชิกค้างชำระเงิน
dot
ดาวน์โหลดเอกสาร
dot
bulletเอกสาร ช.พ.ค.
bulletเอกสาร ช.พ.ส.
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสกสค.
bulletพัฒนาชีวิตครู
bulletคุรุสภา
bulletสพป.พิจิตร เขต 1
bulletสพป.พิจิตร เขต 2
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
ตราสัญลักษณ์ สกสค. article

           พระพฤหัสบดี  ประทับนั่ง  มีฉัตร 5 ชั้น ขนาบ 2ด้าน บนพื้นวงกลมสีชมพู หมายถึง พระพฤหัสบดี เป็นเทพผู้ทรงความรู้ เป็นนักปราชญ์
          
ฉัตร 5 ชั้น ขนาบ 2 ด้าน คือ การคุ้มครอง คุ้มกันส่งเสริม
           สีชมพู คือ สีแห่งความรัก
          
ความหมายโดยรวม คือ พระพฤหัสบดีจะทรงคุ้มครอง คุ้มกัน ส่งเสริม สำนักงานแห่งนี้ให้มีสวัสดิภาพและเจริญรุ่งเรือง
เกี่ยวกับสำนักงาน สกสค.

ประวัติสำนักงาน สกสค. article
บทบาทและหน้าที่ article
พันธกิจ article
วิสัยทัศน์ article
ทำเนียบผู้บริหาร articleสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ : อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์
อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
เบอร์โทร : 056-652 880 โทรสาร : 056-652 880